top of page

Tv / Bredband / Telefoni

TV

Huset är anslutet till ComHem.

 

Bredband

Föreningen har tagit fram ett förmånligt avtal med Ownit Bredband där alla Föreningens medlemmar är anslutna. I avtalet ingår:
- 1000/100 Mbit/s överföringshastighet till varje hushåll
- E-postkonton, upp till 10 stycken, 100 MB per konto
- Utrymme för hemsida, 100 MB


Nya medlemmar i Föreningen skriver ut "Avtal Ownit", fyller i och skickar den till support@ownit.se. Detta för att bredbandsleverantören har lagkrav att kunna identifiera varje enskild kund. Anslutningsuppgifter skickas hem i brevlådan.


Varje medlem kan också välja fritt att ansluta sig till följande tjänster:
IP-telefoni (fast hemtelefon) till en kostnad av 699 SEK i startavgift därefter ingen fast avgift i månaden och samtalstaxor enligt aktuell prislista på Ownits hemsida.


Bredbands-TV. Ownit levererar bredbands-TV. För priser och abonnemang, se Ownits hemsida

bottom of page