top of page

Gemensamhetslokal & Spa

Alla boende i föreningen har tillgång till husets gemensamhetslokaler. Lokalerna är belägna i källaren i D-huset (direkt till höger när ni kommer ut på "dagisgården").  Det finns möjlighet till 50 sittande med tillhörande bord, stolar och porslin. Det finns även ett enklare kök med tillhörande matrum även kallat "Bistron".


Bokning av lokalen sker via samma system som ni bokar tvättstugan. Välj bara "Gemensamhetslokal" istället när ni väl är inne i bokningen.

Boka så här:
1. Boka lokalen önskad tid via bokningssystemet här på hemsidan eller i appen. 

2. Kontrollera lokalen i god tid innan och rapportera eventuella skador eller ostädade ytor.

Regler för bokning

För att boka lokalen måste du boka upp tiden i bokningssystemet


Varje hushåll får boka lokalen högst en dag i taget med påföljande dags första pass för städning.  Vänligen respektera detta så att alla boende får möjlighet att nyttja lokalerna. Missbruk kan leda till bokningsförbud.


Komma in i lokalen
För att komma in i lokalen så behöver du din kod som oftast är lägenhetsnumret (3-siffriga) med en nolla innan. Så lägenhet 848 har då kod 0848 som exempel. Blippa med din blipp nr 1 mot kod-dosan utanför dörren till lokalen. Vänta tills knappsatsen blinkar grönt. Tryck då din kod och avsluta med "ok". Knappsatsen lyser nu fast grönt och du bör höra ett klick från låset inom några sekunder.


 
Dessa regler gäller för nyttjandet av lokalen


Fest
Tänk på att flera boende har lokalen som granne och ditt beteende ska därför ha samma hänsyn som om du hade fest i din egen lägenhet. Lappar som informerar om festen med kontaktuppgift till dig som har festen måste sättas upp i angränsande trapphus/portar (C,D och E).


Musik
- Sänks kl: 21 vardagar, 22.30 fre-lör
- Stängs av kl: 22 vardagar, 24.00 fre-lör
- Stängs av automatiskt kl 00.30.


Nödutgångar
Måste hållas stängda i alla lägen utom i nödfall. De är larmade och kan orsaka utryckning varpå den boende får betala utryckningskostnad. Även störning ljudmässigt om de öppnas.


Gården:
Inga gäster till lokalen ska vistas på gården efter kl: 21 vardagar, 22 fre-lör
Dörr till lokalen stängd efter kl: 20 vardgar, 22 fre-lör


Fimpar:
Fimpar på gårdarna måste plockas upp. Kom ihåg att gäster gärna står på angränsande gårdar och valv. Om föreningen måste beställa städning av fimpar debiteras den boende. Åtgärdas senast innan nästa pass start.


Om något går sönder eller fläckas ned:
Den boende rapporterar och ersätter. Textiler lämnas på kem. Kontrollera lokalen innan du nyttjar den för att säkerställa att allt är i ordning. Skador som upptäcks efter nyttjande av lokalen debiteras den boende. Rapportera omgående om något gått sönder eller försvunnit så att lokalen går att återställa snarast för de som bokat efter dig. Om du upptäcker något som är trasigt innan du lånar lokalen rapporterar du detta till Lotta Pucek på 1 tr B-huset. Lotta når du även på 070 - xx xx xx


Städning
Städning av lokalen ska vara utförd och lokalen i återställt skick senast vid nästa obokade pass start (vanligen kl 10 nästa dag). Det är viktigt att andra som vill låna lokalen och boka den spontant ska kunna göra detta och ha tid att förbereda sin egen tillställning. Lokalen kontrolleras efter varje bokning och eventuell extra städning eller ersättande av trasiga/saknad inredning kommer debiteras den boende.
Städsaker finns i garderoben till höger i stora rummet. Även i anslutning till toaletten i stora rummet finns viss städutrustning.


Spa
Efter att du lånat spa så ska du städa och torka upp efter dig. Utrustning finns i väggskåpet till höger om bastun.


Tips:
Ventilation
Inne i stora rummet finns det ett ventilationsvred nära den vänstra nödutgången. Se till att ha den på max-nivå om ni är många i lokalen.


Att tänka på:
Om dessa regler inte efterföljs kan det resultera i att lokalen inte får nyttjas av den boende framöver. 

bottom of page