top of page

Andrahandsuthyrning

Att upplåta bostadsrätten i andra hand.
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än Du självständigt använder Din lägenhet. Detta gäller även om Du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att Du tar betalt av den som använder lägenheten.


Om Du vill hyra eller låna ut Din lägenhet ska Du ansöka om styrelsens godkännande. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, varför Du vill hyra ut samt namn och personnummer på den som ska bo i lägenheten.


Du ska ha vägande skäl för att inte själv använda lägenheten, tex. arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Det krävs att Du är i en situation där Du inte kan använda lägenheten under en viss tid.


Om Du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar Du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att Föreningen har rätt att säga upp Dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.


Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill Du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.


Avgift för beviljat tillstånd om andrahandsuthyrning tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får inte överstiga 10% av gällande basbelopp. Ingen avgift tas ut vid förnyelse av andrahandsuthyrning om den avser samma hyresgäst.


Skriv ut och fyll i blanketten "Ansökan andrahandsuthyrning" och lämna i Föreningens brevlåda vid uppgång A. Ansökan behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

bottom of page