top of page

Inpasseringssystem

Du kan öppna portarna i huset antingen med hjälp av din nyckelbricka eller via porttelefonen.

Porttelefon
Porttelefonen ska kopplas till din hemtelefon eller mobiltelefon. När någon ringer på porttelefonen blir du uppringd på det nummer du anmält för porttelefonen. För att öppna svarar du när det ringer och trycker därefter på "5" på telefonens knappsats. Om du inte vill öppna avslutar du bara samtalet utan att trycka "5".

Namnlistan i porttelefonen fungerar bara fram till 22.00 på kvällen och därefter kan besökare slå ditt telefonnummer (det telefonnummer du kopplat till porttelefonen) direkt på kodens knappsats och trycka "ok" så ringer porttelefonen upp.

För ändring av namn eller nummer kan du skriva till styrelsen@radjuret21.se. Bifoga lägenhetsnummer med ditt ärende.

Nyckelbrickor
För att låsa upp dörrar med hjälp av nyckelbrickan håller du brickan mot koddosan vid dörren till dess du ser att den lyser grönt. Lyser koddosan rött har du inte rätt att öppna dörren med den aktuella brickan. 

Varje lägenhet har 4 nyckelbrickor som standard och de är numrerade 1-4. Du kan som boende beställa fler brickor mot en mindre avgift.  Om du förlorar en bricka så ska den spärras och du få en ny ersättningbricka. För att spärra eller beställa nya brickor ska ni skriva till styrelsen@radjuret21.se.

För frågor kring inpassering, nyckelbrickor eller bokning kontakta styrelsen på styrelsen@radjuret21.se. Ange lägenhetsnummer i ditt ärende.

bottom of page