top of page

Fastigheten

Fastigheten uppfördes 1914 och ombildningen till bostadsrättsföreningen skedde i januari 2003. Den består av 68 bostadsrätter och 2 lokaler om cirka 200 kvm som hyrs ut. 


Ekonomi
Föreningen har under 2016 blivit skuldfri.


Utförda renoveringar
- 1984 - 1985 totalrenovering av fastigheten inklusive stambyte. 
- 2004, ommålning av samtliga trappuppgångar och renovering. 
- 2005, ny ytterport, översyn av värmesystemet. 
- 2006, ommålning av yttertak. 
- 2007, uppsättning av balkonger, översyn av ventilation. 
- 2010, totalrenovering av samtliga fönster, snörasskydd och värmekablar installerade. 
- 2011, byte av reglerutrustning för varmvatten och värme, installation av nytt inpasserings- och bokningssystem. 
- 2012, färdigställande av gemensamhetslokal och vinkällare, renovering av hisskorgar. 
- 2014, Renovering av A-gård. 
- 2015, Fasadrenovering mot gatan. 
- 2016, Renovering av samtliga valv mellan gårdar och entré mot gatan. 
- 2015-2016, Bygge av nya lägenheter i D och E-huset. 
- 2016, Renovering av C-gård. 
- 2016, Renovering av D-gård. 
- 2016, Renovering av trapphus D. 
- 2016, Renovering av sophus och återvinningsrum. 
- 2017 Renovering av hiss i D-huset

- 2019 Lagning av takkupor

- 2020 Stamspolning samtliga fastigheter

- 2020 Översyn och reparation av tak


Övrigt
Huset är anslutet till ComHem för kabeltv. 

Fastigheten har också fiber indraget vilket ger medlemmarna tillgång till Gigabit Internet (1000 Mbit/s) via Ownit. 

Gemensamhetsutrymmen: 
- I A-B källare finns föreningens gemensamma tvättstuga som består av två tvättmaskiner, ett torkskåp, en torktumlare, en centrifug och en mangel. I D-E huset finns en mindre tvättstuga. 


- I A-B husets källare finns ett cykel- och barnvagnsförråd. 


- Hus för återvinning och hushållssopor finns på A-B gården. 

I D-husets källare finns det tillgång till gemensamhetsutrymme med festlokal med ljudanläggning, projekter, bistro, vinkällare och Spa. Möjligt att ha 50 gäster sittande i festlokalen. 

På A-gården och D-gården finns det ett orangeri som går att boka. Sittplats för 10. Gemensam gasolgrill.


 

bottom of page