top of page

Avfallshantering

Boende på Nybrogatan 75 har förmånen att ha ett eget hus för återvinning och hushållssopor. Återvinning finns för tidningar, glas, plåtburkar, plastförpackningar, glödlampor och lysrör. Det är inte tillåtet att slänga grovsopor som frigolit, täcken, möbler i detta hus.


OBS! Under inga omständigheter får sopor ställas på golvet, ovan på kärlen eller läggas i kärl så att locket inte går att stänga helt. Firmorna som tömmer vägrar nämligen tömma kärlen om något ligger på eller framför eller om locken inte är helt stängda. Detta leder till överfullt soprum och kaos då tömning inte sker. Om kärlen är fulla får du som boende avvakta med att slänga dina sopor eller lösa det på något annat sätt till dess tömning sker.


Grovsopor
 Grovsopor forslas bort av gemene man eller så förvarar Du det exempelvis i Ditt förråd tills närmsta gemensamma städdag då Du kan få hjälp att forsla bort dem. Tips är appen "TipTapp" där du enkelt och billigt får hjälp att bli av med skrymmande skräp eller grovsopor.


Ansvarig för sophus och återvinning är Marion Sundqvist, uppgång A. 

bottom of page