top of page

Information till boende

Ny hemsida

Gamla hemsidan har länge haft problem med databaser och föråldrat system. Detta fick till slut till följd att hemsidan legat nere under en period. Vi har jobbat hårt på att skapa en ny hemsida som nu ska ligga live. All information är inte publicerad ännu, men vi jobbar hårt på att fylla den med all info som förra hemsidan innehöll.

Råttproblem

Som många har uppmärksammat så har antalet råttor på gårdarna ökat igen. Anticimex är anlitade och håller på att hjälpa oss med detta problem. 

bottom of page